GPS meranie hraníc užívania pozemkov v poľnohospodárstve, tvorba mapových podkladov pre poskytovanie dotácií na pôdu.

Mapovanie pozemkov

  • zameranie a vytýčenie hraníc užívania a osevu presnými prístrojmi GPS

Tvorba máp

  • tvorba a aktualizácia mapových podkladov pre dotácie na pôdu
  • príprava podkladov pre potreby informačných systémov podniku (GPS navigácie strojov, evidencia pôdy, nájomných zmlúv a agronomických činností)
  • tvorba tématických máp podľa potrieb zákazníka (mapy osevu, náhradné pozemky, mapy pre Správnu farmársku prax ...)

Technické vybavenie

  • GPS prístroje - Trimble, Leica
  • Softvér - TopoL Digit, DigiTerra Explorer profesional, mapové webové služby ...