AGRARIS

agrárne informačné systémy

  • Spoločnosť AGRARIS s.r.o. bola založená v roku 1993.
  • Od roku 1999 sa spoločnosť špecializuje na poradenskú činnosť a budovanie geografických informačných systémov (GIS)
    v poľnohospodárstve, meranie pozemkov systémom GPS a odber pôdnych vzoriek pre ASP.