SOFTWARE FEED STAR

Softvér umožňujúci :

  • zostavenie kŕmnych dávok pre hovädzí dobytok
  • výpočet kŕmnych zmesí pre HD, ošípané, hydinu, ovce a ostatné kategórie zvierat
  • Správna výživa zvierat je základným predpokladom pre dobrý zdravotný stav, pohodu a vysokú úžitkovosť zvierat. Pre úspešné riadenie výživy je potrebné jej dobré plánovanie.
  • Úspešne plánovať a riadiť výživu zvierat môžete s programom FEEDSTAR. Umožňuje nastaviť výživu tak, aby boli dosiahnuté stanovené úžitkové a ekonomické parametre chovu.
  • FEEDSTAR = krmivá + kŕmne dávky + kŕmne zmesi + plánovanie
  • Program FEEDSTAR značne uľahčí Vašu prácu pri zostavovaní kŕmnych dávok a kŕmnych zmesí pre hovädzí dobytok a výpočte kŕmnych zmesí pre ostatné kategórie zvierat.
  • Po viacročných dobrých skúsenostiach s predchádzajúcim programom na výpočet KD pre hovädzí dobytok (FeedMan) a programom na zostavenie kŕmnych zmesí (G7) pracujúcimi pod MS-DOS je program FEEDSTAR vytvorený ako Windows verzia obsahujúca možnosti obidvoch programov, t.j. výpočet kŕmnych dávok pre HD aj zostavenie kŕmnych zmesí pre všetky kategórie zvierat.
  • FEEDSTAR zohľadňuje súčasné normy, trendy a skúsenosti vo výžive a kŕmení hovädzieho dobytka a tvorbe kŕmnych zmesí pre ostatné kategórie zvierat. Okrem odborných poznatkov je do programu zapracovaných mnoho praktických požiadaviek chovateľov a poradcov vo výžive zvierat.
  • Softvér bol vyvinutý spoluprácou spoločnosti AGRARIS s.r.o. Nitra a BIOFEED, a.s. Kolárovo.